Posts

ESCOLA PIA OLOT- ERASMUS PRESENTATIONS

Dear all, We are 5th grade students from Escola Pia Olot, in Girona, Spain. We hope you like our Power Point presentations about your wonderful countries (Poland, United Kingdom, France and Ireland). We have really enjoyed working on them!

Zajęcia w polskiej szkole- observing lessons at polish school

Image
Tradycyjnie przywitaliśmy gości Krakowiakem. Uczniowie przygotowali taniec pod opieką pana Michała Zięby. Poniżęj filmik z powitania.
Traditionaly we wellcomed our guest dancing Krakowiak. Students were prepared by Michał Zięba , our PE teacher. You can see the short video below.

Krakowiak
Goście  nie tylko obserwowali zajęcia, ale też grali/bawili się razem z naszymi uczniami.  Guests not only observed the lessons but also took part in some activities. Enjoy short movie!
common activities with Polish students


The first Project Meeting Pierwsze spotkanie projektowe

Image
17 Coordinators and teachers taking part in ERASMUS+ project "Changing Europe" have met for the first time face to face. The meeting took place at Polish school in Czasław from 30th January to 1st February 2018. Partners review the project timetable and  responsibilities of each partner. They also observed lessons at Polish school. The observation was mainly focused on teaching Maths. Below you can see short movie from the meeting.
 17 koordynatorów i nauczycieli biorących udział w projekcie "Zmieniamy Europę" spotkało się po raz pierwszy osobiście. Spotkanie odbtło się w polskiej szkole partnerskiej w Czasławiu w dniach 30 stycznia do pierwszego lutego 2018. Przeanalizowano plan pracy projektowej i obowiązki każdego z krajów partnerskich.Goście obserwowali zajęcia w polskiej szkole. Polska szkoła dzieli się z partnerami sposobami na interaktywne  zajęcia matematyczne w ramach wymiany dobrych praktyk.

Movie from teachers meeting/film ze spotkania


Grade 3&4 practising Maths through tablets- Lkasa 3 i 4 ćwiczy matematykę na tabletach

Ćwiczymy rachunek pamięciowy! We are practising mental maths!
short movie from the activities

Polish Banner -polski baner

Image
In order to promote our project in Poland we created  a banner with the photos from our partner schools. The banner is 150 cm high and 200cm long. It is displayed in front of our school.
 W celu promocji projektu polska szkoła stworzyła baner ze zdjęciami ze szkół partnerskich.
 Jest wysoki na 150 cm , długi na 200cm, zawiesiliśmy go na przeciwko naszej szkoły.

The 1-st grade from polish school practising Maths- Pierwszaki z polskiej szkoły ćwiczą matematykę

December projrct activities at Polish school Grudniowe zajęcia projektowe w polskiej szkole
Maths Duel APP